Pædagogisk praksis

Jeg er optaget af børn og deres tilstedevær i verden.

Jeg har praksiserfaring fra en behandlingsbørnehave, hvor jeg har arbejdet med et særlig fokus på kreative processer, leg, æstetik og historiefortælling.

Jeg er bl.a. inspireret af Eugen Finks Play as Symbol of the World, reform- og waldorfpædagogik. Jeg læner mig op af følgende begreb om pædagogik:

“Pædagogik kommer jo som bekendt af det græske ord paidagogos, altså den slave, der fulgte og ledte barnet på vej til skole. Pædagogik i den græske betydning kan derfor tolkes som den handling og indsats, man som underviser, pædagog, leder eller vejleder gør for at forberede eller skabe rum for, at hændelsen kan ske.” (Finn Thorbjørn Hansens At stå i det åbne , s. 343)