Pædagogisk praksis

Jeg har i samarbejde med Torben Stig Hansen skabt arbejdsplatformen ImproImperiet (www.improimperiet.dk), hvor sigtet er at tilpasse improteatrets metoder og teknikker til særlige målgrupper. Vi har arbejdet med autister, pædagoger og både små og store børn. Senest har vi samarbejdet med Børnehuset Nyrup i et BUPL-støttet projekt, hvor vi arbejdede specifikt med forumteater og de store børnehavebørn. Se med her:

Jeg har praksiserfaring fra en behandlingsbørnehave, hvor jeg har arbejdet med et særlig fokus på kreative processer, leg, æstetik og historiefortælling. Jeg læner mig op af følgende begreb om pædagogik – både når det gælder børn og voksne:

“Pædagogik kommer jo som bekendt af det græske ord paidagogos, altså den slave, der fulgte og ledte barnet på vej til skole. Pædagogik i den græske betydning kan derfor tolkes som den handling og indsats, man som underviser, pædagog, leder eller vejleder gør for at forberede eller skabe rum for, at hændelsen kan ske.” (Finn Thorbjørn Hansens At stå i det åbne , s. 343)