Pædagogisk praksis

Jeg har i samarbejdet med Torben Stig Hansen skabt arbejdsplatformen ImproImperiet (www.improimperiet.dk), hvor sigtet er at tilpasse improteatrets metoder og teknikker til særlige målgrupper. I foråret 2021 arbejder vi med både børn, pædagoger og autister ud fra præmissen om, at improteater styrker legelysten og en grundlæggende fornemmelse for social kommunikation.

Jeg har tidligere praksiserfaring fra en behandlingsbørnehave, hvor jeg har arbejdet med et særlig fokus på kreative processer, leg, æstetik og historiefortælling.

I mit arbejde med børn & leg er jeg bl.a. inspireret af Eugen Finks Play as Symbol of the World, reform- og waldorfpædagogik. Jeg læner mig op af følgende begreb om pædagogik – både når det gælder børn og voksne:

“Pædagogik kommer jo som bekendt af det græske ord paidagogos, altså den slave, der fulgte og ledte barnet på vej til skole. Pædagogik i den græske betydning kan derfor tolkes som den handling og indsats, man som underviser, pædagog, leder eller vejleder gør for at forberede eller skabe rum for, at hændelsen kan ske.” (Finn Thorbjørn Hansens At stå i det åbne , s. 343)