Publikationer

2022 (artikel): “Hvad kroppen kan levere…“DANS – dans som scenekunst, forår 2022.

2020 (boganmeldelse): “Sans for bevægelse”. Pædagogisk Extrakt.

2020 (artikel): “Det dionysiske ritual – den totale frisættelse af kroppen”. DANS – dans som scenekunst, forår 2020.

2020 (debatindlæg): “Teaterpædagogisk salon: ‘Kunsten kan få ting til at hænge sammeninden i os selv’“. Teateravisen.dk (http://www.teateravisen.dk/teaterpaedagogisk-salon-kunsten-kan-faa-ting-til-at-haenge-sammen-inden-i-os-selv.html).

2020 (artikel): “Leg som verdensforhold”. Pædagogisk Extrakt / 16 (s. 57-59). https://www.via.dk/om-via/presse/magasiner-tidsskrifter/paedagogisk-extrakt

2020 (boganmeldelse): “Den magiske leg”. Pædagogisk Extrakt / 16 (s. 43-44). https://www.via.dk/om-via/presse/magasiner-tidsskrifter/paedagogisk-extrakt

2019 (dokumentationsrapport): “Farvestorme og grænsesange”. DATS. https://www.dats.dk/wp-content/uploads/2019/11/Seniorteater-camp-håndbog_35-sider.pdf

2019 (debatindlæg): “Børnestemmer fra bagsædet! Samtaler om årets festival i Horsens“. Børneteateravisen.dk (http://www.teateravisen.dk/boernestemmer-fra-bagsaedet-samtale-om-forestillinger-paa-aarets-festival-i-horsens-.html)

2019 (artikel): “Et performance- og udviklingsprojekt“. DANS. Terpischore – dans som scenekunst, efterår 2019

2019 (artikel): ”De 5Rytmer”. DANS. Terpishore – dans som scenekunst, forår 2019

2017 (artikel): “Krøbling og cirkusartist”, bidrag til publikationen Splastic – refleksion over værk og proces. ISBN: 978-87-999977-0-1

2017 (artikel): ”En guddommelig hyldest til danseren”. DANS. Terpishore – dans som scenekunst, forår 2017

2016 (artikel): “Dialog om en forestilling“. DANS. Terpishore, dans som scenekunst (https://dansemagasinet.dk/dialog-om-en-forestilling/)

2016 (artikel): ”Fornemmelse for – refleksion…”. DANS. Terpishore, dans som scenekunst ( http://dansemagasinet.dk/fornemmelse-refleksioner/)

2016 (videnskabelig artikel): ”At have ondt i hjertet – forstået kropsfænomenologisk og taktilkinæstetisk”. TIDskrift. (http://tidskrift.dk/data/80/At%20have%20ondt%20i%20hjertet.pdf. Et interview i forbindelse med artiklen kan yderlige findes her: https://soundcloud.com/user-179727822/lydskrift-2-at-have-ondt-i-hjertet)

2015 (debatindlæg): ”Et (kritisk) samtidsdiagnostisk blik på dansk børneteater”. Børneteateravisen.dk. (http://www.teateravisen.dk/et-kritisk-samtidsdiagnostisk-blik-paa-dansk-boerneteater.html)

2013 (skuespil): Onkalo. Forlaget Drama, ISBN: 978-87-7865-909-5

2013 (novelle): Staven, bidrag til novelleantologien: Vampyr, Forlaget Kandor, ISBN: 978-87-91589-14-0

2011 (skuespil): Flæskesøndag. Forlaget Drama, ISBN: 9788778658159

2009 (skuespil): Syndflod. Forlaget Drama, ISBN: 9788778657398

2006 (kortprosa): “Europakortet“, bidrag til lydbogsantologi: Europa, Höerbuch, ISBN: 87-990122-1-9

2004 (kortprosa): “Det grønneste træ i skoven“, bidrag til lydbogsantologien: Tærskel, Höerbuch, ISBN: 87-990122-0-0

2004 (skuespil): Knivsæg. Forlaget Drama, ISBN: 9788778655226