Filosofi

Jeg har en kandidat i pædagogisk filosofi fra DPU og har læst filosofi på Københavns Universitet. Jeg er især optaget af fænomenologi, kritisk teori og æstetisk filosofi. Krop og sanselighed er temaer jeg vender tilbage til igen og igen.

Jeg er med i Netværk for Kvinder og Nonbinære i Filosofi, og var i foråret 2021 tovholder på en studiekreds om Merleau-Pontys Sorbonne-forelæsninger, hvor han skriver om børn og pædagogik. Vi holdt et oplæg om hovedbegreberne på Pædagogisk Filosofisk Foreningsårsmøde i november 2021 og har i marts 2022 været på besøg hos Uddannelsesimperiet, hvor vi har fortalt om værket: