Filosofi

Jeg har en kandidat i pædagogisk filosofi fra DPU og har læst filosofi på Københavns Universitet. Jeg er især optaget af fænomenologi (Heidegger, Merleau-Ponty, Fink, Sheets-Johnstone m.m.), Nietzsche, kritisk teori (Adorno, Horkheimer) og Hartmut Rosas nyeste udgivelse om resonans (2019). Jeg er med i Netværket for Kvinder i Filosofi.