Filosofi

Jeg har en kandidat i pædagogisk filosofi fra DPU og har læst filosofi på Københavns Universitet. Jeg er især optaget af fænomenologi (Heidegger, Merleau-Ponty, Fink, Sheets-Johnstone m.m.), Nietzsche, kritisk teori (Adorno, Horkheimer), æstetisk filosofi (bl.a. Schiller) – og Hartmut Rosas nyeste udgivelse om resonans.

Jeg er med i Netværket for Kvinder i Filosofi og er tovholder på en læsegruppe, hvor vi fordyber os i Merleau-Pontys Sorbonne-forelæsninger, hvor han skriver om børn og pædagogik (forår 2021).